Beeldende Therapie | Kinderpraktijk Beter in Beeld

Kinderpraktijk Beter in Beeld richt zich op kinderen en jeugd
met emotionele-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen.

 • Angstig
 • Concentratieproblemen
 • Contactproblemen/sociaal onhandig
 • Dwangklachten
 • Eigen mogelijkheden niet kennen
 • Eigen identiteit niet kennen
 • Emoties/gevoelens moeilijk kunnen herkennen, verwoorden en/of uiten
 • Faalangst
 • Gedragsproblematiek (naar binnen en naar buiten gericht)
 • Geen overzicht kunnen houden
 • Grenzeloosheid
 • Moeilijk grenzen kunnen aangeven
 • Moeite met samenwerken
 • Negatief zelfbeeld
 • Onzekerheid
 • Pesten
 • Rationaliseren
 • Rouwverwerking
 • Seksueel misbruik
 • Somberheid
 • Spanningsklachten
 • Traumatische ervaring

Is er sprake van andere problematiek? Neem gerust contact op. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden van beeldende therapie.

In de beeldende therapie wordt de onderliggende oorzaak van de problemen behandeld en kan worden geoefend met ander gedrag. Dit gebeurt door het kind te laten werken met beeldend materiaal zoals klei, verf, hout, krijt etc. De zichtbare problemen nemen af en er ontstaat een gezondere en stevigere basis waardoor het kind in staat is om verder te groeien tot een meer evenwichtig persoon.

De behandeling is gericht op:

 • verbetering van de innerlijke gemoedstoestand
 • egoversterking (ik-kracht)
 • het leren structureren
 • het uitbreiden van het gedragsrepertoire
 • het sociaal functioneren

Lees hier uitgebreid voor wie beeldende therapie geschikt is en aan welke doelen gewerkt kan worden in beeldende therapie.

Ouders worstelen vaak met vragen of onduidelijkheden rondom het gedrag van hun kind. Zij vragen zich af waarom het kind doet zoals het doet en willen graag weten wat het kind nodig heeft.

Kinderpraktijk Beter in Beeld gaat er vanuit dat het gedrag van het kind voortkomt uit een onderliggende laag met pijnpunten, gevoelsstromen en behoeften.

Het streven van het observatieprogramma is ‘kwartjes laten vallen’ – gedrag gaan begrijpen – door:

 • betekenis te geven aan deze onderliggende laag;
 • inzicht te geven in belemmerende en bevorderende factoren van het kind.

Immers, begrijpen waar het gedrag vandaan komt, geeft handvatten voor een passende benadering.

Kindertekeningen zijn vaak een nauwkeurige weerspiegeling van de innerlijke wereld van een kind. Het is ontzettend waardevol als je meer over deze niet-zichtbare laag weet. Je begrijpt je kind beter, waardoor je beter kunt aansluiten bij zijn/haar behoeften. Je kind voelt zich werkelijk gezien en begrepen en ook dat heeft een positieve invloed op de ontwikkeling.

Door het analyseren van een tekening van je kind weet je wat je kind je ‘vertelt’ in zijn/haar tekening, kun je je kind (nog) beter leren kennen en krijg je inzicht in wat je kind op dat moment bezighoudt. Dit kan je de handvatten geven waar je soms om verlegen zit.

Wil je informatie of je kind aanmelden, heb je een vraag of wil je eens kennismaken?
Neem dan vrijblijvend contact met me op.

  © 2022 Kinderpraktijk Beter in Beeld | Powered by E-Markers