Praktijkgegevens

Maaike Voets – van der Doelen
Driezeeg 4a
5258 LE Berlicum
info@kinderpraktijkbeterinbeeld.nl
(06) 23 50 90 61

Contact

Wil je informatie of je kind aanmelden, heb je een vraag of wil je eens kennismaken? Neem dan vrijblijvend contact op.

  Klachtenprocedure

  Ik handel volgens de richtlijnen van de Beroepscode voor Vaktherapeuten. Als u een klacht heeft, van welke aard dan ook, hoor ik dat heel graag. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing. Als we die oplossing niet vinden of u vindt het niet prettig om uw klacht met mij te bespreken, kunt u zich wenden tot een (gratis) onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Quasir. Als ook dit niet leidt tot een passende oplossing kunt u uw klacht melden bij Stichting Zorggeschil. Deze instantie doet een voor alle partijen bindende uitspraak.

  Een uitzondering op deze procedure vormen klachten over geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Jeugdzorg. Deze moeten worden ingediend bij de FVB Klachtencommissie. 

  Bedrijfsinformatie

  Kamer van Koophandel: 69804486
  Beroepsvereniging FVB / NVBT: 106821
  Register Vaktherapie: 106821

  © 2022 Kinderpraktijk Beter in Beeld | Powered by E-Markers