Tarieven beeldende therapie

Oriënterend (kennismakings-)gesprek:gratis
Intakegesprek: € 47,50
Therapiesessie: € 62,50
Advies- / evaluatiegesprek met ouder(s)/verzorger(s) :€ 62,50
Bezoek school of andere belanghebbende: € 62,50 per uur
Reiskosten (indien meer dan 10 km enkele reis):€ 0,30 per km

Inbegrepen:

  • materiaal
  • behandelplan
  • verslaglegging
  • eindrapportage
  • kort tussentijds overleg met ouder(s)/verzorger(s), verwijzer, leerkracht
  • reiskosten (indien minder dan 10 km enkele reis)

Bij het niet of niet binnen 24 uur voor de afspraak annuleren van de afspraak, kan deze in rekening worden gebracht.

Vergoedingen

Vaktherapie (creatieve therapie) wordt mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering (gedeeltelijk) vergoed als overige psychologische zorg, alternatieve/complementaire geneeswijzen, alternatieve zorg of paramedische hulpverlening. Zorgverzekeraars hanteren als voorwaarde voor vergoeding dat de zorgverlener is aangesloten bij NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) of FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en de onderliggende beroepsvereniging voor vaktherapie NVBT (Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie). Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd. Kinderpraktijk Beter in Beeld is aangesloten bij FVB  en NVBT. Kijk voor meer informatie op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie of informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om de therapie (gedeeltelijk) te betalen uit een fonds of PGB. Kinderpraktijk Beter in Beeld onderzoekt dit graag samen met u.

© 2022 Kinderpraktijk Beter in Beeld | Powered by E-Markers