Vallende kwartjes – beeldend therapeutische observatie

Ouders worstelen vaak met vragen of onduidelijkheden rondom het gedrag van hun kind. Zij vragen zich af waarom het kind doet zoals het doet en willen graag weten wat het kind nodig heeft.

Kinderpraktijk Beter in Beeld gaat er vanuit dat het gedrag van het kind voortkomt uit een onderliggende laag met pijnpunten, gevoelsstromen en behoeften.
Het streven van het observatieprogramma is ‘kwartjes laten vallen’ – gedrag gaan begrijpen – door:

 • betekenis te geven aan deze onderliggende laag;
 • inzicht te geven in belemmerende en bevorderende factoren van het kind.

Immers, begrijpen waar het gedrag vandaan komt, geeft handvatten voor een passende benadering.

Vallende Kwartjes beeldend therapeutische observatie

Inhoudelijk ziet ‘vallende kwartjes’ er als volgt uit:

 • kort intakegesprek (zo blanco mogelijk observeren)
 • afstemming van de observatiepunten
 • 5 observatiesessies (60 minuten)
 • bespreking van de observaties (brug naar dagelijkse situaties)
 • observatieverslag

Tijdens de observatiesessies wordt het kind geobserveerd als het werkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken (het medium). De focus is hierbij breed, niet-verbaal en handelings- en ervaringsgericht.
Uitgangspunt is de overeenkomst tussen de wijze waarop het kind vormgeeft in het medium en de wijze waarop het kind vormgeeft aan situaties in het dagelijks leven. Het werkstuk is een afspiegeling van het innerlijk gevoel van het kind op dat moment.

De volgende algemene aspecten worden geobserveerd:

 1. de manier waarop het kind tot een keuze komt;
 2. de mate waarin en de wijze waarop het kind structuur aanbrengt in zijn/haar handelen;
 3. de wijze waarop het kind tot een vorm komt;
 4. de wijze waarop het kind de materialen hanteert;
 5. de wijze waarop het kind materialen beleeft.

Daarnaast worden specifieke observatiepunten geformuleerd, waardoor er altijd sprake is van maatwerk. De laagdrempelige methode waarbij de nadruk niet ligt op prestatie of woorden en waarbij het kind aan het dóen is, zorgt ervoor dat het kind zichzelf kan zijn, wat resulteert in een betrouwbare observatie.

© 2021 Kinderpraktijk Beter in Beeld | Powered by E-Markers