Voor wie

Kinderpraktijk Beter in Beeld richt zich op (lichtverstandelijk beperkte) kinderen en jeugd van ongeveer 6 tot 16 jaar, die bijvoorbeeld te maken hebben met onderstaande problematiek:

 • Angstig
 • Concentratieproblemen
 • Contactproblemen/sociaal onhandig
 • Dwangklachten
 • Eigen mogelijkheden niet kennen
 • Eigen identiteit niet kennen
 • Emoties/gevoelens moeilijk kunnen herkennen, verwoorden en/of uiten
 • Faalangst
 • Gedragsproblematiek (naar binnen en naar buiten gericht)
 • Geen overzicht kunnen houden
 • Grenzeloosheid
 • Moeilijk grenzen kunnen aangeven
 • Moeite met samenwerken
 • Negatief zelfbeeld
 • Onzekerheid
 • Pesten
 • Rationaliseren
 • Rouwverwerking
 • Seksueel misbruik
 • Somberheid
 • Spanningsklachten
 • Traumatische ervaring

Het is niet nodig dat het kind mooie dingen kan maken, maar het is wel wenselijk dat het kind enige affiniteit heeft met het werken met materiaal.

Bij kinderen en jeugd gaat therapie, naast zich weer fijner gaan voelen, vaak ook om het (weer) op gang brengen en positief beïnvloeden van de ontwikkeling. Beeldende therapie is geschikt voor kinderen en jeugd die baat hebben bij het werken aan één of enkele van onderstaande doelen.

Verbetering van de innerlijke gemoedstoestand
Doelen die hierop gericht zijn, gaan over het ontladen van spanningen, het verwerken van een emotionele of traumatische ervaring, het opheffen van blokkades die het voelen in de weg staan, het verkrijgen van inzicht in de belevingswereld van het kind, het kind contact laten maken met zijn/haar gevoelswereld, het kind leren zijn/haar emoties en behoeften te herkennen en hem/haar leren deze op een adequate manier te uiten, de grip op belevingen hervinden, de angst voor nieuwe situaties verminderen en het ontwikkelen van stabiliteit in de omgang met prikkels van buitenaf.

Egoversterking
Dit betekent dat gewerkt wordt aan het versterken van de ik-kracht van het kind. Dit vermindert bijvoorbeeld gevoelens van faalangst en het kan ook een preventieve functie hebben, omdat het kan voorkomen dat problematiek ernstiger wordt. Voorbeelden van deze doelen zijn: het ontwikkelen van eigenheid, zelfvertrouwen of een positief zelfbeeld, het verkennen en versterken van de gezonde en sterke kanten, het ontdekken en uitbreiden van de eigen mogelijkheden, het ontdekken en accepteren van de eigen onmogelijkheden, het vergroten van doorzettingsvermogen en het kunnen beleven van plezier.

Leren structureren
Kinderen die moeite hebben met ordenen, organiseren en zelf structureren kunnen in beeldende therapie leren structureren. Doelen waaraan gewerkt wordt, zijn bijvoorbeeld: het leren werken binnen een bepaalde structuur, het leren zelf structuur aan te brengen en het verminderen van chaotisch gedrag.

Uitbreiden van het gedragsrepertoire
Als het kind beschikt over de juiste ‘innerlijke basis’ kan gewerkt worden aan uitbreiding van het gedragsrepertoire door bepaald gedrag te oefenen en nieuw gedrag aan te leren. Hierbij kun je denken aan doelen als het leren accepteren van grenzen, het verminderen van controle en leren zich over te geven, het verhogen van de frustratietolerantie, de impulscontrole of de concentratie, het leren rekening houden met de aard van het materiaal, het leren zorg dragen voor de materiële omgeving.

Sociaal functioneren
Met betrekking tot het sociaal functioneren wordt in beeldende therapie gewerkt aan de volgende doelen: leren zichzelf te handhaven, leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, leren rekening te houden met anderen en adequaat te reageren op anderen.

Neem gerust contact op als je een hulpvraag hebt die niet (helemaal) aansluit bij deze doelen. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden van beeldende therapie.

© 2022 Kinderpraktijk Beter in Beeld | Powered by E-Markers